top of page
LOGO-nieuw.png

Visie en Missie

De Mon Plaisir school is een Protestants Christelijke school voor primair, multilingual, onderwijs waarbij het kind centraal staat binnen een veilig, gezond en pedagogische leeromgeving. Wij voorzien in onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Een gezonde leeromgeving bevordert de totale ontwikkeling van de kinderen, gezondheidsbesef bij ouders en een gezonde werkplek voor de leerkracht.

De gezonde school zal leiden tot betere prestaties, gelukkige en gezonde leerlingen. De huidige situatie op Aruba noodzaakt ons om samen met de betrokken instanties een maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen op het gebied van gezonde leefstijl. Wij willen gezien worden als een vooruitstrevende, veilige, gezonde, levendige school die leidt tot een gezondere samenleving.

Een stukje geschiedenis.....

Het was het idee van een predikant (dominee W.J. Baart) van de Protestantse gemeente, om een vereniging voor het Protestants Christelijk Onderwijs op te richten. Zo werd op 12 januari 1955 het V.P.C.O.A. opgericht. In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd de Vereniging omgezet in een Stichting. Deze kreeg de naam: Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba (S.P.C.O.A.). 

 

In het jaar 1955 begon men les te geven op de scholen in Oranjestad en San Nicolaas. In het eerste jaar was de Mon Plaisir School ondergebracht in het kerkgebouw aan de Wilhelminastraat, omdat er nog geen schoolgebouw was. Maar in een snel tempo werd de mooie nieuwe school in de buurt ‘Mon Plaisir’ gebouwd. Aan deze buurt heeft de school ook haar naam te danken.

 

De eerste steenlegging vond plaats op 22 februari 1956 door de toenmalige gezaghebber van Aruba de heer Kwartsz. De school werd door de Bouwmaatschappij Aruba gebouwd en de bouwtijd duurde 7 maanden. Deze eerste steen is nog steeds te bewonderen onder het raam van het kantoor van het schoolhoofd!

Op 7 september 1956 werd de Mon Plaisir Basisschool officieel geopend!!

bottom of page