top of page
schoolbel.png

Schooltijden

Om de dag op tijd en goed te beginnen verwachten wij de leerlingen dagelijks op tijd op school.

 • Voor de gehele school begint de les om 7.45 uur. (kwart voor 8)

 • Om 7.40 uur gaat de eerste bel. Om 7.45 uur de tweede bel.

 • Leerlingen die na 7.45 uur (kwart voor 8) de schoolpoort binnenstappen zijn te laat.

 • Laatkomers uit de kleuterklassen kunnen dan niet meer via de achterpoort naar binnen want dit hek sluit om 7.45 uur.

 • Tot 8.00 uur kunnen de laatkomers uit alle klassen de hoofdingang nog inlopen waar zij in de opening van de grote gang moeten wachten. Daar zullen zij een te laat briefje krijgen en moeten zij tot 8 uur wachten met het naar de klas gaan.

 • Om 8 uur worden alle laatkomers uit de kleuterklassen door de assistenten naar hun klas gebracht. Laatkomers van de 1e t/m 6e klas mogen dan zelf naar hun klas gaan.

 • Na 8.00 uur is dit hek gesloten en zal men moeten aanbellen om het schoolterrein binnen te komen.

 • De voor- en achterpoorten van de school zijn vanaf 7.00 uur open.

 • De kleutergroepen van onze school eindigt om 12.30 uur (half één). De voor- en achterpoort gaat voor de ouders om 12.25 uur open.

 • De 1e tot en met 6e klassen hebben les tot en met 13.03 uur. De eerste bel gaat om 13.00 uur en de 2e bel gaat om 13.03 uur.

 • Gelieve vóór het gaan van de eerste schoolbel tijd niet bij de klassen te gaan staan wachten op de kinderen.

Wij verzoeken de ouders vriendelijk om hun kind(eren) op tijd op te halen.
Het personeel houdt de wacht tot 13:30 uur.

bottom of page