top of page

Klachtenregeling

Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school, dan kunt u hiervan gebruik maken. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij diegene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht kan dus niet bij het schoolbestuur terecht, voordat de ouders / verzorgers met de desbetreffende leerkracht hierover hebben gesproken. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de leerkracht (oftewel diens gezag in de klas) wordt ondermijnd. Daarnaast schept dit duidelijkheid over de rol en de positie van het schoolbestuur. Op onze school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijken voor de kinderen; de directie heeft de eindverantwoordelijkheid. Bij een klacht wordt er altijd een stappenplan gevolgd. Dat ziet er als volgt uit:


1. Mocht u op en/of aanmerkingen hebben over de leerkracht dan is de leerkracht in deze de eerst aangewezen persoon waar u uw op en/of aanmerkingen meldt en bespreekt.

1.1 U doet dat met instemming van de direct leidinggevende van deze leerkracht.*

*Op de Mon Plaisir School hebben alle leerkrachten bij voorbaat toestemming om met ouders/verzorgers in gesprek te gaan.

 

2. Mocht u ontevreden zijn over de uitkomst, dan is de volgende stap dit te bespreken met de directie van de school.

 

3. Als u na stap 2 nog ontevreden bent kunt u vervolgens een afspraak maken met de directeur van het SPCOA. 

4. Als laatste stap heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie (voor ouders/ verzorgers en leerlingen) en beroepscommissie (voor leerkrachten).

 

5. De klachtencommissie zal u adviseren en zo nodig terug- of doorverwijzen naar de juiste persoon of instelling.  U wordt vriendelijk gevraagd deze procedure te doorlopen, zodat u bij de juiste persoon of instelling uw op- of aanmerkingen kwijt kunt. Dit voorkomt dat u terug wordt verwezen en bespoedigd het proces.

Nog meer informatie over dit onderwerp vindt u in de folder 'Nationale Gedragscode Onderwijs Aruba' 

klik HIER om de folder te bekijken

 

LOGO-nieuw.png
nationale gedragscode.jpg
bottom of page