klein logo.jpg

Aanmelden op de Mon Plaisir school

**Aanmelding voor het schooljaar 2021-2022 was in oktober 2020. Ouders die zich in deze periode hebben aangemeld krijgen uitsluitsel op 29 januari 2021**

 

Aanmelden op de Mon Plaisir School kan alleen tijdens de jaarlijkse inschrijfperiode in oktober. De volgende inschrijfperiode is in oktober 2021. (de exacte data worden ruim van te voren via onze website bekend gemaakt + 1 week van tevoren plaatsen wij een advertentie in minstens 2 lokale kranten.)

 

De eerstvolgende  aanmelding is alleen bedoeld voor het eerste kleuterjaar. U kunt uw kleuter inschrijven wanneer hij/zij in de periode vanaf 1 oktober 2016 t/m 30 sept 2018 geboren is.

Er is een uitzondering voor Protestants- Christelijk gedoopte kinderen. *

Kinderen met een Protestants doopbewijs die geboren zijn in de periode vanaf 1 oktober t/m 31 december 2018, kunnen zich in bovenstaande periode ook alvast registreren

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap1: Meld uw kind tussen ...... en .....oktober 2021 online aan via deze website. Houd de website in de gaten.

KLIK HIER VOOR DE AANMELDING

Stap 2: Kom op ... of ... oktober 2021 tussen 18:00 en 20:00 persoonlijk naar school met :

- een print-out van uw digitale aanmelding.

- kopie Protestants doopbewijs kind

          (indien aanwezig)

- kopie Protestants doopbewijs ouder(s)

          (indien aanwezig)

- Origineel 'Papel di 5 florin di censo' van het kind

- kopie AZV-kaart kind

- kopie paspoort kind

LET OP!

Kinderen die alleen maar digitaal zijn geregistreerd en op ..../.... oktober geen documenten hebben ingeleverd, komen NIET in aanmerking voor selectie procedure om aangenomen te worden.

Gedurende de rest van het schooljaar is er dus geen mogelijkheid om uw kind in te schrijven.**

Op 29 januari  2022 laten wij via e-mail weten of uw kind is aangenomen of niet. Mocht u op dinsdag 1 februari 2022 geen e-mail hebben ontvangen en u heeft uw SPAM of  JUNK folder gecontroleerd dan kunt u ons gerust bellen.

*Alleen uit deze groep kinderen kan men zich aanmelden als men geboren is in de periode vanaf 1 oktober t/m 31 december 2018.

**Er is een uitzondering voor Protestants- Christelijk gedoopte kinderen. Alleen deze groep kan zich altijd aanmelden en komt op de wachtlijst 'Protestants gedoopte kinderen'.