top of page
klein logo.jpg

Aanmelden op de Mon Plaisir 

**De digitale aanmelding voor het schooljaar 2023-2024 tussen 24  en 27 oktober 2022. Ouders die zich in deze periode zullen gaan aanmelden krijgen eind januari 2023 uitsluitsel.

 

Aanmelden op de Mon Plaisir School kan alleen tijdens deze bovenstaande inschrijfperiode in november.

 

De eerstvolgende  aanmelding is alleen bedoeld voor het eerste kleuterjaar. U kunt uw kleuter inschrijven wanneer hij/zij in de periode vanaf 1 oktober 2018 t/m 30 sept 2019 geboren is.

Er is een uitzondering voor Protestants- Christelijk gedoopte kinderen. *

Kinderen met een Protestants doopbewijs die geboren zijn in de periode vanaf 1 oktober t/m 31 december 2019, kunnen zich in bovenstaande periode ook alvast registreren

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap1:

Meld uw kind tussen 24 en 27 oktober 2022 online aan via deze website.

Houd daarna de website in de gaten.......

 

(aanmelding gesloten)

Stap 2:

Kom op 27 oktober 2022 tussen 6:00 uur en 8:00 uur PM persoonlijk naar school met :

  • Een print-out van uw digitale aanmelding.

  • Kopie Protestants doopbewijs kind (indien aanwezig)

  • Kopie Protestants doopbewijs ouder(s) (indien aanwezig)

  • Origineel 'Papel di 5 florin di censo' van het kind

  • Kopie AZV-kaart kind

  • Kopie paspoort kind

LET OP!

Kinderen die alleen maar digitaal zijn geregistreerd en op 27 oktober 2022 GEEN documenten hebben ingeleverd, komen NIET in aanmerking voor de selectieprocedure om aangenomen te worden.

Gedurende de rest van het schooljaar is er dus GEEN mogelijkheid om uw kind in te schrijven/aan te melden.**

Stap 3:

Eind januari 2023 laten wij via e-mail weten of uw kind is aangenomen of niet. Mocht u op woensdag 1 februari 2023 geen e-mail hebben ontvangen en u heeft u ook uw SPAM of  JUNK folder gecontroleerd dan kunt u ons gerust bellen.

*Alleen uit deze groep kinderen kan men zich aanmelden als men geboren is in de periode vanaf 1 oktober t/m 31 december 2019.

**Er is een uitzondering voor Protestants- Christelijk gedoopte kinderen. Alleen deze groep kan zich altijd aanmelden en komt op de wachtlijst  'Protestants gedoopte kinderen'.

bottom of page