Aanmelden op de Mon Plaisir school

**Aanmelding 2019 was in oktober 2019. Ouders die zich in deze periode hebben aangemeld krijgen uitsluitsel op 29 januari 2021**

 

Aanmelden op de Mon Plaisir School kan alleen tijdens de jaarlijkse inschrijfperiode in oktober. De volgende inschrijfperiode is in oktober 2020.

 

De aanmelding is alleen bedoeld voor het eerste kleuterjaar. U kunt uw kleuter inschrijven wanneer hij/zij in de periode vanaf 1 oktober 2015 t/m 30 sept 2017 geboren is.

Er is een uitzondering voor Protestants- Christelijk gedoopte kinderen. *

Kinderen met een Protestants doopbewijs die geboren zijn in de periode vanaf 1 oktober t/m 31 december 2017, kunnen zich in bovenstaande periode ook alvast registreren

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap1: Meld uw kind tussen 26 en 30 oktober 2020 online aan via deze website. Houd de website in de gaten.

KLIK HIER VOOR DE AANMELDING

Stap 2: Kom op 29 of 30 oktober 2020 tussen 18:00 en 20:00 persoonlijk naar school met :

- een print-out van uw digitale aanmelding.

- kopie Protestants doopbewijs kind

          (indien aanwezig)

- kopie Protestants doopbewijs ouder(s)

          (indien aanwezig)

- Origineel 'Papel di 5 florin di censo' van het kind

- kopie AZV-kaart kind

- kopie paspoort kind

LET OP!: Kinderen die alleen maar digitaal zijn geregistreerd en op 29/30 oktober geen documenten hebben ingeleverd, komen NIET in aanmerking voor selectie procedure om aangenomen te worden.

Gedurende de rest van het schooljaar is er dus geen mogelijkheid om uw kind in te schrijven.**

Op 29 januari  2021 laten wij via e-mail weten of uw kind is aangenomen of niet. Mocht u op maandag 1 februari 2021 geen e-mail hebben ontvangen en u heeft uw SPAM of  JUNK folder gecontroleerd dan kunt u ons gerust bellen.

*Alleen uit deze groep kinderen kan men zich aanmelden als men geboren is in de periode vanaf 1 oktober t/m 31 december 2017.

**Er is een uitzondering voor Protestants- Christelijk gedoopte kinderen. Alleen deze groep kan zich altijd aanmelden en komt op de wachtlijst 'Protestants gedoopte kinderen'.

Contactgegevens

© Copyright 2019 by Mon Plaisir School voor Primair Onderwijs

Tel: 5821748 - 5836110

Email: monplaisirbasis@setarnet.aw

Adres

Schreuderstraat 1, Oranjestad

Aruba, Koninkrijk der Nederlanden